Schadevrije jaren zijn bij schadevrij rijden eenvoudig te bepalen, zoals in onderstaand voorbeeld:

Iemand wordt met bovenstaande bonus/malusladder ingeschaald op trede 5. Deze persoon sluit voor het eerst in zijn leven een autoverzekering af. Na vijf jaar schade vrij te hebben gereden zegt hij zijn verzekering op aangezien hij bij een andere verzekeraar een beter aanbod krijgt. De verzekeraar geeft nu een royementsverklaring af met vijf schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren neemt de volgende verzekeraar over.
Bij een schade wordt het aantal schadevrije jaren aangepast aan de hand van het aantal treden achteruitgang op de bonus/malusladder. Hierdoor kunnen ook negatieve schadevrije jaren
ontstaan.

De persoon uit bovengenoemd voorbeeld zegt weer na vijf jaar zijn verzekering op. In het derde jaar heeft hij echter een aanrijding veroorzaakt. Hij ‘valt’ nu terug van trede
7 (45% korting) naar trede 3 (15% korting). In het derde jaar had hij twee schadevrije jaren opgebouwd. Deze twee schadevrije jaren worden verminderd met de 4 treden
terug. Er resteren daarom -2 schadevrije jaren (een zogenoemde malusregistratie). De verzekeraar geeft nu royementsgegevens af aan Roy-data met -2 schadevrije jaren.
Daarnaast wordt er melding gemaakt bij het centrale meldpunt van de verzekeraars, (FISH, Fraude en Informatiesysteem Holland).